Podlahové topení

Na podlahové topení jsou vhodné olejované povrchy, které neuzavírají dřevo – podlaha může dýchat – a tím se daleko lépe dokáže vyrovnat s rozdílnými teplotami.

Dřevěnou 3vstvou podlahu Bohemia při pokládce na podlahové topení doporučujeme celoplošně přilepit. Důležité je lamely slepit i v zámkovém spoji ve vzdálenosti cca 40 cm vždy jednou kapkou lepidla a po celé straně čel. Při celoplošném lepení je důležité použití vhodného elastického lepidla a dodržení dilatačních spár při obvodech stěn.

Pokud se rozhodnete pro dřevěnou podlahu na podlahové vytápění, je potřeba počítat s přípravou podkladu, která je 21 dní u cementového podkladu a 7 dní u anhydritu před pokládkou. Během této doby se musí dodržet topný režim, aby se z podkladního betonu dostala veškerá zbytková vlhkost. Topný režim je potřeba sledovat a dbát na jeho 100% dodržení. Pokud bychom položili dřevěnou podlahu na mokrý podklad, při prvním topení by vlhkost začala z podkladu vstupovat do dřeva, které by bobtnalo, docházelo by k deformacím a zvlněním podlahy. V nejhorším případě by se podlaha „utrhla“ od pokladu případně by mohlo dojít k uvolnění jednotlivých lamelek, které by „vyskákaly“ z podlahy.

Koeficient tepelného odporu u 3vrstvé dřevěné podlahy Bohemia je 0,06 K/W/m2.
 

Zásady při použití podlahy Bohemia na podlahové vytápění

  • Na elektrické podlahové zvolte raději jinou podlahovou krytinu, dřevěná podlaha není tou správnou volbou.
  • Podlahu si nechejte vždy položit odbornou montážní firmou, která má s pokládkou zkušenosti.
  • Vždy dbejte na dodržení topného režimu před pokládkou a podepsání topného protokolu odpovědnou osobu (stavbyvedoucím).
  • Měření zbytkové vlhkosti nechejte na podlaháři a vždy dodržte normou stanovené maximální zbytkové vlhkosti (1,8 % u cementového podkladu a 0,3 % u anhydritu). Nevyplácí se pokládku uspěchat a po měsíci měnit celou podlahu, k čemuž může dojít, pokud v podkladu zůstane příliš velká zbytková vlhkost, která přejde do podlahy.
  • Minimálně po dobu topné sezóny používejte zvlhčovače, které v místnosti budou udržovat stálou vlhkost vzduchu mezi 40-60%, omezí to vznik spár.
  • Maximální teplota na povrchu podlahy by neměla překročit 26 °C.
  • Pamatujte na to, že dřevo je přírodní materiál a bude pracovat – vznik drobných spár je jen znakem přírodního původu podlahy.